nazimiceNajbolje nemačke nazimice sa domaće farme

Preduzeće NUKLEUS AGRAR F1 ponudilo je zanimljive novine odgajivačima svinja u Srbiji, na farmi u Ruskom Krsturu, prvi put na domaćem tržištu moguće je nabavitigotove nazimice za repordukciju namenjene drugima farmama. Farma NUKLEUS AGRAR F1 u Ruskom Krsturu, poseduje sertifikate HACCP ( hasap ) i JUS ISO 9001:2001, čime se potvrdjuje da su svi objekti i postupci zaposlenih u objektima usaglašeni sa najstrožim zahtevima svinjogojstva koji se mogu videti u zemljama Evropske Unije.

Profil kompanije

  • Jedinstvena farma u Srbiji
  • ISSO standard, HACCP
  • Proizvodnja za Evropsko tržište
  • Dokazani pozitivni efekti
  • Dokaziva visoka plodnost i odgojni učinak
  • Proizvodnja nazimica sa najvecim genetskim potencijalom
  • Površina proizvodnih objekata 2374  m2
  • Optimalan broj zaposlenih ( 7 )  dobro obučenih za rad na farmi.
  • Karantinski sigurno područje
  • Izuzetna lokacija, 3km od Kule, 20km od autoputa Beograd-Subotica ( E75 ) Ruski Krstur

Tehnološko – proizvodni pokazatelji

Farma “Nukleus Agrar F1” U Ruskom Krsturu je projektovana za proizvodnju priplodnog materijala u oblasti svinjarstva, konkretno nazimica za kvalitetan remont osnovnog stada (krmača) komercijalnih farmi koje se bave proizvodnjom tovljenika. S obzirom na specifičnost proizvodnje na farmi kao i tehnološka organizacija same farme zahtevaju se vrlo visoki standardi u pogledu kako opremljenosti farme tako i genetskom materijala koji se tu proizvodi.

U kratkim crtama predstavljamo kapacitet farme i same tehnološke procese koji se na njoj odvijaju uz finansijske parametre koji prate samu proizvodnju. Kapacitet farme je 250 krmača i samo punjenje farme bi trajalo od prilike 6 meseci do potpune tehnološke iskorišćenosti kapaciteta. Obzirom da prve grupe krmača stižu u prvom tromesečju suprasnosti (50 dana suprasnosti), prva prašenja očekujemo za 64 dana, i  nakon toga sve do punog kapaciteta proizvodnje.

Tehnološki projektovani pokazatelji nam kažu da 250 krmača sa indeksom prašenja 2,4 puta godišnje dobijamo 600 prašenja godišnje, sa prosekom od 12 zalučene prasadi po krmači i kada to pomnožimo sa 600 prašenja dobijamo 7200 zalučene prasadi godišnje. Sva prasad iz A faze (proizvodnja u prasilištu) prelaze u B fazu (proizvodnja u odgoju). Nakon toga se muška prasad odvajaju i idu u tov van farme ( računa se polovina 3600 komada prosečno 25 kg. težine), kao i ženska prasad koja ne prođu prvu fazu selekcije, njih oko 20% od ukupnog broja ( 720 komada, prosečne kilaže 25 kg.). Ostale jedinke idu u objekte za proizvodnju nazimica 2880 komada. Od tog broja očekuje se da će još 30% jedinki otpasti zbog negativne selekcije (864 kom. cca 100 kg.) i biti prodati kao tovljenici. Ostale životinje ( ženska grla) završile su selekciju ( 2016 komada prosečne težine 100 kg.) i prodaju se kao priplodni materijal.

Iz svega iznetog imamo sledeću projektovanu proizvodnju sa farme od 250 krmača:

     – 3600 muške prasadi do 25 kg.

     – 720 ženske prasadi do 25 kg.

     – 864 tovljenika ( ženska grla ) koja nisu prošla selekciju cca 100 kg.

     – 2016 nazimica koje su prošle selekciju.