Najuspešnijim izlagačima na 81. međunarodnom poljoprivrednom sajmu su uručena priznanja za kvalitet ocenjenih proizvoda i usluga. NUKLEUS AGRAR – F1 je nagradjen Šampionskim peharom kao najbolji u agrobiznisu u oblasti primarne proizvodnje  – za proizvodnju priplodnih nazimica F1 generacije.
NUKLEUS AGRAR – F1 je nagradjen i sa  plaketom Novosadskog sajma za izloženu treću kolekciju nazimica F1 generacije.
diploma pehar